DID дефинирано

Ако се замислим, телефонните номера днес служат по-скоро като уникални идентификатори, отколкото като части от локална телефонна система. Днешната структура на телекомите позволява на компаниите да присъстват буквално навсякъде.

Predictive Dialer, Telecommunication System, CRM
Let us show you how to increase your performance

Локални, мобилни и безплатни телефонни номера

С DID (Direct Inward Dialing), вие се сдобивате с телефонни номера, които автоматично биват конфигурирани в Deskforce CloudPBX системата ви. Без да е нужен допълнителен хардуер за всяка линия, компаниите могат да осигурят на клиентите си възможността да имат индивидуални номера за всеки отдел и служител във фирмата.

+61 +61 +33 +33 +44 +44 +34 +34 +1 +1 +49 +49
 • Позволява на клиентите ви да се свързват с вас без международни такси.

 • Показвате на потенциалните си клиенти, че предоставяте услуги в техния район.

 • “Охладнелите” обаждания са една идея по-топли, когато изпратите локален номер.

 • Множество отдели, множество фиксирани номера.

 • Всеки служител може да има своя директна линия.

 • Мониторинг на маркетинговите кампании; следите входящите обаждания към уникален номер.

 • Пренасочване на международни обаждания към мобилния ви, когато пътувате.

 • Без договори и скрити такси.

 • Отлично качество на обажданията.

 • Плащате малка месечна сметка.

 • Пращате текстови съобщения в цял свят.

Request Demo

Защо DID?

Локализираните контакти с клиенти могат да бъдат направени дори в случаите, когато реалния човешки капитал всъщност се намира на другия край на земното кълбо. Шансът вашия адресат да отговори ще се увеличи значително ако номерът, който му звъни, е местен за него.

Същевременно, вашите клиенти няма да заплатят международни такси, за да говорят с агентите ви. Обаждането може да пренесе гласа им през океан, но от гледна точка на сметката им за телефон съвсем спокойно може да е било градски разговор.

Вземете своето DID

Deskforce може да ви снабди с DID (Direct Inward Dial), телефонни номера за вас и вашия бизнес в повече от 50 страни и с над 8000 локални телефонни кода. Отделни служители могат да бъдат оборудвани с техни собствени номера в зависимост от географският им таргет, а индивидуални маркетингови кампании могат да получат номера, за да се проследи възвръщането на инвестиции (ROI).

Поръчайте своето демо

Поръчайте своя локален номер сега!

Поръчайте DID

Доклад:

Predictive Dialer

С предимството да спестява време на вашите агенти, автоматизираното набиране може да подобри значително комуникацията и продуктивността във вашите колцентрове и да доведе до реално увеличение в ръста на вашата компания.

Прочетете нашето резюме, за да видите нагледно какви преимущества може да ви донесе платформата за автоматизирано набиране в реално време.